پروژه بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان 103 ص ورد قابل ویرایش

پروژه بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان 103 ص ورد قابل ویرایش

پروژه بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان 103 ص ورد قابل ویرایش

براي محاسبة تلفات حرارتي از راه نفوذ يا تصوية هوا ، ابتدا بايد مقدار هواي نفوذ را محاسبة كنيم . چگونگي ورود هوا به داخل ساختمان :

نفوذ هوا به داخل ساختمان همواره يكي از طرق مهم دفع حرارت ( در زمستان 9 مي باشد نفوذ طبيعي هوا معمولا تحت تاثير يكي از عوامل زير صورت مي گيرد .

  • رسعت باد سرعت باد باعث ايجاد فشار در سمت مترف به بادو همچنين خلاء ملايمي در سمت داخل ساختمان شده سب نفوذ هواي خارج از درز درها پنجره ها ويژه به داخل مي شود در زمستان نفوذ هوا از پايين ساختمان و رانش هوا از بالاي ساختمان خواهد بود .

مقدار هواي نفوذي بستگي دارد  به ميزان كسب بودن درها و پنجره ها ، ارتفاع ساختمان ، كيفيت روكار ساخامان ، جهت و سرعت وزش باد و يا مقدار هوايي كه براي تهويه يا تعويض در در نظر گرفته مي شود تهوية هوا به منظور تامين اكسيژن مصرف شده توسط ساكنين و يا خروج دوده و گرما غبار ناشي از بعضي وسايل در مكانهتايي مثل كارخانه جات امري ضروري است . اين امر ممكن است به طور طبيعي با باز كردن درها و پنجره ها و يا بصورت اجباري توسط بادزن صورت مي گيرد . باورود هواي خارج مقداري از حرارت صورت گرما محوس ناشي از اختلاف دماهاي خشك داخل و خارج ، تلف مي گردد . در محسبات حرارت مركزي ، درصورتي كه رطوبت زمين صورت نگيرد  تنها بار محسوس هواي نفوذي منظور مي گردد محاسبة حجم هواي ورودي به داخل ساختمان را مي توان بايكي از روشهاي زير محاسبه نمود

الف روش ذرري                  ب-روش حجمي                   ج-روش سطحي